Basisonderwijs in Roemenië

In dit artikel willen we dieper ingaan op het basisonderwijs in Roemenië en de specifieke uitdagingen waarmee roma-kinderen te maken hebben. Het is van groot belang om deze kwesties te begrijpen om positieve verandering te kunnen bewerkstelligen.

Het basisonderwijs in Roemenië is gestructureerd volgens een systeem dat vergelijkbaar is met veel andere Europese landen. Hier is een beknopt overzicht van hoe het basisonderwijs in Roemenië is geregeld.

Leeftijd en Duur:
In Roemenië begint het basisonderwijs op de leeftijd van zes jaar en duurt het acht jaar. Dit omvat gewoonlijk de klassen 1 tot en met 8.

Vakken:
Het curriculum omvat vakken als wiskunde, taal- en letterkunde, wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en lichamelijke opvoeding. Naarmate studenten ouder worden, kunnen ze ook keuzevakken kiezen.

Schooljaar:
Het schooljaar begint meestal in september en eindigt in juni, met vakanties in de zomer en rond Kerstmis. Er zijn ook korte pauzes tijdens het schooljaar.

Leerkrachten:
Leerkrachten in het basisonderwijs moeten een erkende onderwijskwalificatie hebben en worden zorgvuldig geselecteerd en getraind.

Toetsing en Evaluatie:
Studenten worden beoordeeld via regelmatige toetsen en examens. Het eindexamen aan het einde van het basisonderwijs is belangrijk voor het bepalen van hun toekomstige educatieve traject.

Onderwijskwaliteit: Hoewel er in Roemenië veel bekwame en toegewijde leerkrachten zijn, zijn er ook uitdagingen, zoals een gebrek aan middelen en soms verouderde lesmaterialen.

Het Roemeense basisonderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van jonge geesten. Hoewel er nog ruimte is voor verbetering, is het een essentieel onderdeel van de voorbereiding van jonge Roemenen op hun toekomstige educatieve en professionele reis.

Waarom roma-kinderen moeilijk naar school kunnen gaan

  • Sociale Uitsluiting en Discriminatie: Zigeunerkinderen worden vaak geconfronteerd met sociale uitsluiting en discriminatie. Dit kan leiden tot een gevoel van onwelkom zijn op scholen, wat het bijwonen van de lessen bemoeilijkt.
  • Economische Uitdagingen: Veel zigeunergezinnen leven in armoede en hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hierdoor worden kinderen soms gedwongen om te werken om het gezinsinkomen aan te vullen, waardoor ze niet naar school kunnen gaan.
  • Culturele Barrières: Er zijn ook culturele barrières die de toegang tot onderwijs belemmeren. Sommige zigeunergemeenschappen hebben tradities en gewoonten die conflicteren met het formele schoolsysteem.


Zelfs als zigeunerkinderen naar school gaan, hebben ze vaak beperkte toegang tot kwaliteitsonderwijs. Slecht uitgeruste scholen, onvoldoende opgeleide docenten en gebrek aan leermiddelen dragen bij aan een lagere onderwijskwaliteit. Veel zigeunerkinderen verlaten de school voortijdig, wat leidt tot een hoog verloop en een gebrek aan continuïteit in hun onderwijs. Dit maakt het moeilijk om de basisvaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te lezen en schrijven.

Waarom kinderen weinig kansen krijgen

  • Vooroordelen en Discriminatie: Discriminatie op basis van etniciteit is een hardnekkig probleem in Roemenië. Zigeunerkinderen worden vaak geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen die hun kansen op een goede opleiding en een betere toekomst beperken.
  • Armoede en Gebrek aan Hulpbronnen: Armoede beïnvloedt elk aspect van het leven van zigeunerkinderen, inclusief hun toegang tot onderwijs. Gebrek aan middelen, zoals schoolbenodigdheden en vervoer naar school, beperkt hun kansen.
  • Gebrek aan Rolmodellen: Het ontbreken van rolmodellen in de gemeenschap die onderwijs en carrièremogelijkheden hebben gevolgd, kan het ontmoedigend maken voor zigeunerkinderen om hun ambities na te streven.

Als stichting Ro-manna zijn we vastbesloten om deze uitdagingen aan te pakken en positieve verandering te stimuleren. Sterker nog, het is het bestaansrecht van de stichting. Door de schooltassenactie die we elk jaar organiseren geven we kinderen uit Roma gezinnen een kans. Een kans om uit de vicieuze cirkel te kunnen stappen.

Onderwijs is de sleutel tot het doorbreken van de cyclus van armoede en discriminatie. Samen kunnen we een verschil maken en deze kinderen de kans geven om hun volledige potentieel te bereiken.