Gezondheidszorg

Roemenië, een prachtig land doordrenkt van geschiedenis biedt veel, maar helaas niet voldoende als het gaat om gezondheidszorg, vooral voor de meest kwetsbare gemeenschappen zoals de Roma. In dit artikel willen we een licht werpen op de stand van zaken op het gebied van gezondheidszorg in Roemenië, de uitdagingen waarmee roma-gezinnen worden geconfronteerd en waarom toegang tot gezondheidszorg voor velen een struikelblok blijft.

De Staat van Gezondheidszorg in Roemenië
Roemenië heeft de afgelopen decennia behoorlijke verbeteringen gezien in zijn gezondheidszorgsysteem, maar er zijn nog steeds aanzienlijke uitdagingen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van het systeem:

Openbare Gezondheidszorg
Roemenië heeft een openbaar gezondheidszorgsysteem dat medische zorg gratis of tegen lage kosten aanbiedt aan burgers. Dit systeem heeft echter te kampen met financieringsproblemen en een gebrek aan middelen, wat resulteert in lange wachtlijsten en beperkte beschikbaarheid van bepaalde behandelingen.

Particuliere Zorg
Naast het openbare systeem is er ook een groeiende particuliere gezondheidszorgsector, waarvoor hogere kosten gelden. Dit creëert een kloof in de toegang tot zorg, omdat niet iedereen zich particuliere zorg kan veroorloven.

Gezondheidszorg in Stedelijke vs. Landelijke Gebieden
Er is vaak een aanzienlijk verschil in de kwaliteit en toegang tot gezondheidszorg tussen stedelijke en landelijke gebieden. Landelijke gemeenschappen hebben vaak beperkte toegang tot medische faciliteiten en professionals.

Waarom Hebben Veel Mensen Geen Toegang tot Gezondheidszorg?
Voor veel Roma-gezinnen in Roemenië blijft toegang tot gezondheidszorg een ernstige uitdaging. Roma-gemeenschappen worden vaak geconfronteerd met sociale uitsluiting en discriminatie, ook in de gezondheidszorg. Dit kan leiden tot ongelijke behandeling en beperkte toegang tot zorg. Daarnaast leven veel Roma-gezinnen in armoede en hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De kosten van medische zorg, zelfs als ze laag zijn, kunnen een zware last vormen.

Gebrek aan toegang tot onderwijs en beperkte kennis van de gezondheidszorg in (sommige) Roma-gemeenschappen kan resulteren in onvoldoende kennis over preventieve maatregelen en het belang van regelmatige gezondheidscontroles. Daarnaast hebben Roma-gezinnen in landelijke gebieden vaak te maken met lange reizen naar medische voorzieningen, wat de toegang bemoeilijkt, vooral voor noodsituaties.

Vragen die Romanna krijgt
Regelmatig krijgen we van Judit en Robert situaties door waarin gevraagd wordt om medicinale hulp. Zo ook bijvoorbeeld tijdens ons bezoek aan Roemenie en Hongarije in april 2023. Het gaat dan veelal om voorgeschreven medicijnen. Wanneer we verzoeken krijgen, kunnen we nagenoeg altijd voorzien in financiële hulp. Een enkele keer moeten we een actie opzetten vanwege een duurdere operatie. En samen met uw steun kunnen we blijven bijdragen aan een gezonder leven voor deze gemeenschappen.