Visie en Missie

Ro-Manna heeft als doel: vanuit Bijbelse opdracht ‘de naaste liefhebben’ door te voorzien in de nood van Roma in noordwest Roemenië en Hongarije middels hulpgoederen in de breedste zin, financiën en geestelijke ondersteuning middels toerusting van voorgangers van kerken in het gebied van de Roma.

Visie
Het bestuur van Stichting Ro-Manna vindt dat de inwoners van Romadorpen toegang moeten hebben tot schoon drinkwater, een toilet in huis, een veilig en warm huis, voedsel en onderwijs.

Missie
Ro-Manna streeft ernaar om de kloof in welvaart en levensomstandigheden tussen de Roma en de niet-Roma te verkleinen en de spiraal van armoede en uitsluiting waarin veel Roma zich bevinden, te doorbreken. Wij werken aan concrete en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van de Roma door:

Schoolspullen inzamelen
Kinderen in Roemenië mogen gratis naar school mits zij zelf zorgen voor een schooltas, schriften, pennen, potloden etc. Aangezien Roma’s hier geen financiële middelen voor hebben, gaan de kinderen niet naar school.

Food & Wood
Iedere winter voorzien we de allerarmste gezinnen van voedsel en brandhout.

Kernwaarden
Kernwaarden van onze stichting zijn: compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden, helpen door te luisteren, vriendschap en samenwerking met lokale bestuurders. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.

De dorpen
Do dorpen die we ondersteunen liggen in het drielandenpunt Hongarije, Oekraïne en Roemenië . De Hongaren die in het gebied wonen krijgen steun van de Hongaarse regeringen, deze geeft veel financiële steun aan kerken en scholen. De Roma krijgen dit niet, waardoor de verschillen in welvaart groot zijn.