Huizenbouw en renovatie

Veel gezinnen hebben hun eigen huisje gebouwd. De stenen zijn gemaakt van klei en stro en de dakbedekking is van vlas/ maïsstengels. Deze huisjes worden zo goed en zo kwaad als het gaat wind- en waterdicht gemaakt met plastic wat gevonden wordt. De huisjes hebben geen fundament. Ratten vreten zich door de onderste stenen heen en bij stevige regenbui spoelt de klei en stro zo weg. Dit maakt dat de huizen regelmatig instorten.

Doel van dit project: Leefomstandigheden verbeteren en een menswaardig onderkomen bieden.

Afgelopen actie rondom dit doel
Tijdens ons laatste bezoek aan Hongarije en Roemenië hebben we een huisje bezocht waar 5 mensen in leefden. De woning was al deels ingestort en we waren zelf wat angstig om de woning in te gaan. We troffen een oudere vrouw met een ziek kind. Ze leven van €150 per maand. Geld voor voedsel, medicijnen is er nauwelijks, laat staan onderhoud van dit huis.

Unaniem besloten we om dit gezin te helpen, mede omdat de situatie gevaarlijk is en dit gezin geen andere opties heeft.


Het gezin heeft inmiddels een nieuw, veilig en droog onderkomen. Het totaal benodigde bedrag om deze woning opnieuw op te bouwen bedroeg ca. €6.000,-