Stichting Ro-Manna ondersteunt lokale leiders met het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in Romadorpen in Oost-Hongarije en Noordwest-Roemenië. We zetten ons in voor een betere toekomst voor kinderen uit de allerarmste dorpen van Europa.


Stichting Ro-manna is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn. Lees meer over onze projecten.


Laatste nieuws

Advent en hoop voor Roma-Gezinnen
Van Stichting Ro-manna / december 19, 2022

Advent en hoop voor Roma-Gezinnen

Hoewel het er de afgelopen maanden even op leek dat we met ons werk onder de Roma gezinnen zouden moeten...

Lees verder
Reis oktober 2022
Van Stichting Ro-manna / oktober 8, 2022

Reis oktober 2022

Over twee weken maken we opnieuw een reis naar Roemenië. Dankzij uw hulp en de hulp van veel basisscholen brengen...

Lees verder
1 3 4 5


De meeste Roma hebben geen werk, en dus geen inkomsten. Dat betekent dat ze geen water, eten of zeep kunnen kopen. Samen met onze lokale coördinatoren proberen we zoveel mogelijk gezinnen bij te staan. Dit doen we d.m.v. de volgende projecten:

Food en Wood

Winters zijn vaak koud en streng. Met de winterse actie Food & Wood kopen we brandhout voor de roma

Kindertassen actie

Elk jaar reizen we naar de roma-dorpen om zoveel mogelijk kindertassen uit te delen, zodat kinderen naar school kunnen

Hulp en noodhulp

Samen met lokale hulporganisaties ondersteunen we daar waar het op dat moment het hardst nodig is.

Huizenbouw en renovatie

De huizen waar de roma in leven zijn vaak vies, kapot en lek. We helpen de ergste nood te verhelpen.

Stichting Ro-Manna
Frederik van Eedenstraat 7
9673 HT Winschoten
Kvk: 78220556
RSIN: 861307835
IBAN: NL 14 RABO 0357760441

ANBI
Stichting Ro-manna is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn. Zie voor al onze ANBI gegevens ons actuele jaarverslag, beleidsplan  en het standaardformulier publicatieplicht.